Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Makedonya ile Ticaret Hacmimiz 1 Milyar Doları Aştı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Ofisi'nin yayımladığı Ocak-Aralık 2022 dönemi verilerine göre Türkiye’nin Makedonya’ya ihracatı geçtiğimiz yıl %29,5 oranında artış göstererek 809,5 milyon Dolar olmuştur. Bu rakam, ülkemizin bugüne kadar Makedonya’ya gerçekleştirdiği en yüksek ihracat rakamıdır. Türkiye, Makedonya’ya 2021 yılında aylık bazda en fazla ihracatı 90,3 milyon Dolar ile Haziran ayında gerçekleştirmiştir. Ülkemiz, 2022 yılında İngiltere, Yunanistan, Almanya ve Çin’in ardından Makedonya’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 5’inci sırada yer almakta olup, ithalattaki payımız yaklaşık %6,3 oranındadır. Öte yandan, aynı dönemde Türkiye’nin Makedonya’dan ithalatı da %46,8 oranında artış göstermiş ve 222 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Her iki ülkenin birbirlerine olan ihracatında meydana gelen artış sayesinde ikili dış ticaret hacmi de 1 milyar 31 milyon Dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, dış ticaret hacmine göre Makedonya’nın en büyük 7’inci ticaret ortağı konumundadır. Mevcut trendin devamı halinde, Makedonya'ya ihracatımızın 2023 yılı sonu itibarıyla 1 milyar Dolar seviyesini geçebileceği değerlendirilmektedir. Bilhassa yenilenebilir enerji firmalarımızın yatırımları ve müteahhitlik firmalarımızın üstlendikleri altyapı projelerinin katkısıyla Makedonya'ya ihracatımızdaki artış sürekli hale gelmiş durumdadır.