Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Moldova Hükümeti 2,6 Milyar Avro Değerinde 2023-2025 Yıllarında Uygulanacak Ulusal Kalkınma Planını Onaylamıştır

Moldova Hükümeti 51,7 milyar lei (2,6 milyar avro) değerinde 2023-2025 yıllarında uygulanacak Ulusal Kalkınma Planını onaylamıştır.   Söz konusu Plan “European Moldova 2030” programı, “Moldova İçin İyi Zamanlar” isimli Hükümetin faaliyet programı ve Ortaklık Anlaşması gibi uluslararası taahhütlere uygun olarak geliştirilmiş orta vadeli bir planlama belgesidir.   Ulusal Kalkınma Planı 10 ana hedefe odaklanmıştır: sabit kaynaklardan elde edilen gelirlerin artırılması ve eşitsizliklerin azaltılması; konut koşullarının iyileştirilmesi; uygun ve kaliteli eğitimin sağlanması; kültürün geliştirilmesi; her bireyin ihtiyaçlarını karşılayan modern ve verimli bir sağlık sistemi aracılığıyla fiziksel ve zihinsel sağlığın iyileştirilmesi; sağlam ve kapsayıcı bir sosyal koruma sisteminin oluşturulması; verimli, kapsayıcı ve şeffaf devlet yönetiminin sağlanması; adil ve bağımsız bir adalet sisteminin kurulması; barışçıl ve güvenli bir toplumunun teşvik edilmesi; sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanmasıdır.   Moldova Başbakanı Dorin Recean'a göre, Moldova Hükümeti önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 480 km'lik karayolu onarmayı, Prut nehri üzerindeki 3 köprünün yanında Nistru nehri üzerindeki 1 köprüyü onarmayı, yeni endüstriyel platformları faaliyete geçirmeyi, 1500 kişilik en az 500 sosyal konut tesisi inşa etmeyi,  Balti ve Cahul şehirlerinde bölgesel hastaneleri inşa etmeyı, ülkedeki diğer 9 hastanenin enerji verimliliğini sağlamayı planlamaktadır.   3 yıllık Ulusal Kalkınma Planında yer alan tedbirlerin toplam değeri yaklaşık 51,7 milyar lei olup, bunun yüzde 70'i devlet bütçesinden karşılanacaktır.   Büyük yatırımlar (yolların, hastanelerin inşası, demiryolu sektörünün geliştirilmesi vb.) ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere geri kalan harcamaların dış ortakların desteğiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.