Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Rusya Federasyonu Federal Bütçe Dengesi

Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan öncü tahminlere göre federal bütçe gelirleri 2023 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25 nispetinde azalarak 3,16 trilyon ruble olarak tezahür etmiştir. Aynı dönemde petrol ve doğalgaz gelirlerinde %46 oranında ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bütçe gelirlerindeki gerilemede Ural petrolünün varil fiyatında yaşanan düşüşler ve doğalgaz ihracatında yaşanan gerilemenin ana unsurları teşkil ettiği vurgulanmıştır. Petrol ve doğalgaz dışı bütçe gelirlerindeki azalış ise %9 ile daha sınırlı kalmıştır.

Diğer taraftan, bütçe giderlerindeki yükseliş dikkat çekmektedir. 2023 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bütçe giderleri %50 oranında artarak 5,7 trilyon rubleye ulaşmıştır. Böylelikle, yılın ilk iki ayında gerçekleşen 2,6 trilyon rublelik federal bütçe açığı ile yılın tümü için öngörülen 2,93 trilyon rublelik federal bütçe açığı tutarının %90’ı kullanılmış durumdadır.