Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas'ta Yeni Yatırım Kanununa İlişkin Kararnameler Başbakan Tarafından İmzalandı

02 Mart 2023 tarihli Hükümet Konseyi toplantısında, yeni Yatırım Kanunu kapsamında sağlanabilecek desteklere ilişkin açıklayıcı kararnameler Fas Başbakanı tarafından imzalandı. İmzalanan ilk kararname uyarınca, yatırım sübvansiyonlarından faydalanabilmesi için yatırımcının en az 50 kalıcı istihdam yaratması gerekmektedir. En az 150 kalıcı istihdam yaratan yatırımcıların, yatırım bütçesi ne olursa olsun, doğrudan yatırım sübvansiyonlarından faydalanması uygun görülmektedir.

Başbakanın imzaladığı ikinci kararname uyarınca, asgari yerel entegrasyon oranını sağlayan yatırımcılar %3'lük yatırım priminden faydalanabilmektedir. Söz konusu asgari yerel entegrasyon oranı kararname tarafından şu şekilde açıklanmaktadır:

  • - Gıda sanayii, ilaç ve tıbbi malzeme sanayii sektörlerinde gerçekleştirilen yatırım projeleri için: %20
  • - Diğer sanayi sektörlerinde gerçekleştirilen yatırım projeleri için: %40.

Bunun yanında, Sürdürülebilir Yatırım için %3'lük yatırım primi, geleceğin meslekleri ve yüksek teknoloji içerikli yatıırmlar için de %3'lük yatırım primi düzenlendi.

Kaynak: https://medias24.com/2023/03/03/charte-dinvestissement-les-detail-des-arretes/