Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Belçika Ekonomisinin 2023 Yılı İlk Çeyreğinde %0,4 Büyümesi Bekleniyor

Belçika Merkez Bankası tarafından ekonomik büyümenin, yılın ilk çeyreğinde hızlanarak bir önceki çeyreğe göre %0,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2022 yılı dördüncü çeyreğinde, Belçika ekonomisi yavaşlasa da, özellikle hanehalkı tüketimindeki %1,1 artışın etkisiyle beklentilerin üzerinde performans göstermiş ve bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyümüştü. 2022 yılı genelinde büyüme oranı %3,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Gerileyen enerji fiyatları sayesinde enflasyonist baskıların hafiflemesinin yanı sıra endeksleme mekanizmalarının bir miktar gecikmeli etkisiyle hanehalkı gelirindeki artışın 2023 yılı ilk çeyreğinde tüketimi ve GSYİH büyümesini hızlandırması beklenmektedir. Tüketici güven endeksinde 2022 Ekim ayından bu yana devam eden iyileşme de bu beklentiyi desteklemektedir.

2022 dördüncü çeyreğinde artan maliyetlere karşın %0,5 oranında büyüyen özel sektör yatırımlarında 2023 yılı birinci çeyreğinde artış beklenmezken, hanehalkı konut yatırımlarında düşüşün devam edeceği tahmin edilmektedir. Kamu tüketim harcamalarındaki ılımlı büyümenin devam etmesi, yatırım planlarının uygulamaya konulması ile kamu yatırım harcamalarında artış beklenmektedir.

Dış talep beklentilerindeki düşüş eğilimine ek olarak artan istihdam maliyetleri Belçikalı firmaların rekabet gücü açısından risk oluşturmaktadır. Ancak bu durumun kısa vadeli etkisinin daha sınırlı olacağı, orta vadede ise büyümeyi kademeli olarak sınırlandırabileceği tahmin edilmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ihracatın bir miktar toparlanması, canlı iç talebin ise ithalat artışını hızlandırması, net ihracatın GSYİH büyümesine katkısının nötr kalması beklenmektedir.