Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Polonya Rüzgar Enerjisi Yasa Değişikliği Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandı

Polonya Cumhurbaşkanı rüzgar enerji yatırımlarını kolaylaştıracak “Rüzgar Enerjisi Yasası”nı  14 Mart 2023 tarihinde onaylamıştır.

Yeni yasa ile rüzgar türbinleri ile yerleşim yerleri arasındaki asgari  mesafe 700 metre olarak  değiştirilmiştir. Önceki yasaya göre, bir rüzgar enerjisi yatırımı ile yerleşim yeri arasında türbin yüksekliğinin 10 katı mesafe bulunması (10 H Kuralı) gerekmekteydi. Bu da yaklaşık 1500-2000 metre mesafeye yol açmakta ve ülke genelinde yeni rüzgar çiftliklerinin kurulmasına engel olmaktaydı.

Bahsekonu yasa değişikliği Polonya'nın, Avrupa Komisyonu'nun hukukun üstünlüğü konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle  alamadığı 35 milyar Euro tutarındaki AB pandemi sonrası fonlarına erişim açısından da önem arz etmektedir. Söz konusu yasa değişikliği, Fonların serbest bırakılmasına yönelik Polonya’nın  yerine getirmesi gereken 37 ön koşul arasında yer almaktaydı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Polonya açısından önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

Yeni yasa ile ülkedeki enerji yatırımlarına yönelik önemli bir engel ortadan kalkmış olup, AB fonlarının da tahsis edilmesiyle birlikte ülke genelinde onshore ve offshore rüzgar enerjisi yatırımlarının artması beklenmektedir.