Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'ın Ticaret Açığı Ocak'ta %21,9 Daraldı

Yunanistan'ın ticaret açığı ihracat değerlerindeki artışın ithalat oranlarındaki büyümeden 6 kat daha fazla olması nedeniyle Ocak 2023’te %21,9 daralma yaşamıştır.

ELSTAT’a göre, ithalat değerleri toplamı Ocak 2023’te 2022 yılının Ocak ayına göre %5,8 artışla 6,455 milyar Euro’dan 6,827 milyar Euro’ya yükselmiştir. Petrol ürünleri hariç ithalat %3,8 büyümüştür, petrol ürünleri ve gemiler hariç ithalat ise %4,2 büyümüştür.

Ocak 2023’te ihracat değeri ise yıllık bazda %30,2 artışla Ocak 2022’deki 3,428 milyar Euro’dan 4,463 milyar Euro’ya yükselmiştir. Petrol ürünleri hariç ihracat %17,5 büyümüştür, buna karşın petrol ürünleri ve gemiler hariç ihracat %17,3 artmıştır.

Ticaret açığı Ocak 2022'deki 3,027 milyar Euro'dan yıllık bazda %21,9 düşerek Ocak 2023’te 2,364 milyar Euro'ya gerilemiştir. Petrol ürünleri hariç açık %12,7 azalmış, petrol ürünleri ve gemiler hariç ticaret açığı %11,7 düşmüştür.