Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Çekya İşgücü Verimliliği Artıyor

Çek Ticaret Odası'nın yayımladığı Emek Verimliliği Raporu'na göre, Çekoslovakya'nın bölünmesinden bu yana Çek Cumhuriyeti'nde işgücü verimliliği % 84,6 artmıştır. Son 30 yılda işgücü verimliliğindeki ortalama yıllık artış % 2,4 olurken, gelinen noktada Çekya halen AB ortalamasının gerisinde kalmaktadır. İşgücü verimliliğindeki artışın geliştirilmesi için Çek firmaların inovasyona, güçlü makine altyapısına ve katma değeri yüksek üretime odaklanması gerektiği değerlendirilmektedir.