Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hükümet Dijital Slovenya 2030 Dönüşüm Stratejisini Kabul Etmiştir

Hükümet, dijital dönüşümün daha hızlı geliştirilmesi için kılavuz ilkeler ve hedefler belirleyen Dijital Slovenya 2030 stratejisini kabul etmiştir. Dijital Dönüşüm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa strateji belgelerine dayanan stratejinin hedefi, Slovenya'nın dijital dönüşümünü toplum, devlet, yerel topluluklar ve ekonomi gibi tüm segmentlerde  teşvik etmektir. Strateji belgesi gigabit altyapısından ekonominin dijital dönüşümüne, dijital kamu hizmetlerine, akıllı toplum 5.0'a giden yollara, siber güvenlik, dijital yeterlilikler ve kapsayıcılığa ile çevre desteği ve yeşil geçiş gibi ilgili içeriklere kadar tüm alanlarda dijital dönüşümün daha hızlı geliştirilmesi için kılavuzları, göstergeler ve hedefleri ortaya koymaktadır. Bugün hanelerin % 88'i en az 100 Mbps hızında internet erişimine sahipken, 2030’a kadar %100 olması hedefler arasında yer alıyor. Hükümet ayrıca, istişare organı olarak stratejik bir dijital dönüşüm konseyi atayacağını belirtmiştir.