Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya'nın 2022 Yılı Detaylı Dış Ticaret İstatistikleri

2022 yılının Ocak – Aralık dönemine ilişkin yayımlanan dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı 2021 yılının aynı dönemine göre %15,8 artarak 102,57 milyar Avro’ya ulaşırken, mal ithalatı %23,3 artarak 106,88 milyar Avro'ya yükselmiştir. 2022 yılında Slovakya, 4,31 milyar Avro dış ticaret açığı vermiştir.

2022 yılında Slovakya en fazla dış ticaret açığını sırasıyla Rusya (7,64 milyar €), Güney Kore (5,6 milyar €), Çin (5,4 milyar €), Vietnam (4,17 milyar €), Tayvan (602,6 milyon €), Malezya (585,8 milyon €) ve Bangladeş (431,1 milyon €) ile yaptığı ticarette kaydetmiştir. Slovakya’nın en yüksek dış ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Almanya (6,85 milyar €), Macaristan (4,02 milyar €), Avusturya (2,83 milyar €), Fransa (2,83 milyar €), Çekya (2,75 milyar €), İngiltere (2,62 milyar €), ABD (2,26 milyar €), Polonya (2,21 milyar €), İtalya (1,69 milyar €), İspanya (927,9 milyon €) ve Romanya’dır (899,1 milyon €).

Slovakya’nın AB ülkelerine ihracatı bir önceki yıla göre %16,2 artarak toplam ihracatının %80’ini oluşturmuştur. Slovakya’nın OECD ülkelerine ihracatı ise %16 oranında artarak ülkenin toplam ihracatının %87,6 'sini oluşturmuştur.

Mal bazında en yüksek ihracat artışı binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda (+2,49 milyar Avro); elektrik enerjisinde (+1,26 milyar Avro); ham hariç petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlarda (+1,1 milyar Avro); kauçuktan yeni dış lastiklerde (+481,3 milyon Avro), traktör ve diğer karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarda (+414,5 milyon Avro), elektrik akümülatörlerinde (+383,9 milyon Avro), azotlu mineral veya kimyasal gübrelerde (+375,6 milyon Avro) görülmüştür.

En yüksek ihracat düşüşü ise rafine edilmemiş bakır ve elektrolitik rafine bakır anotlarında (-207,2 milyon Avro), otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimlerde (-96,8 milyon Avro) kaydedilmiştir.

Ülkenin AB’den ithalatı bir önceki yıla göre %19,1 artarak toplam ithalatının %62,1'ini oluştururken, OECD ülkelerinden yapılan ithalat %12,5 artarak ülkenin toplam ithalatının %59,1’ini oluşturmuştur.

Mal bazında en yüksek ithalat artışı petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlarda (+3,56 milyar Avro); elektrik enerjisinde (+2,14 milyar Avro); traktör ve diğer karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarda (+1,4 milyar Avro ), ham dışında petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlarda (+977,3 milyon Avro), binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda (+726,8 milyon Avro), elektrik akümülatörlerinde (+678,6 milyon Avro), telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlarda (+668,3 milyon Avro) görülmüştür.

Mal bazında en yüksek ithalat düşüşü ise laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan reaktiflerde (-145,8 milyon Avro), otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimlerde (-139,5 milyon Avro) ve vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarında (eldiven gibi) (-100,7 milyon Avro), görülmüştür.

Türkiye’nin, Slovakya’nın 2022 yılı ithalatındaki payı binde 86’dır. Slovakya’nın Türkiye’ye ihracatı 882,8 milyon Avro iken, Türkiye’den ithalatı 918,8 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Slovakya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 1,8 milyar Avro’dur. İki ülke arasındaki dış ticaret dengesi ise 36 milyon Avro ile Türkiye’nin lehine gerçekleşmiştir.

2022 yılında Slovakya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği ilk on ürün grubu, Türkiye’ye toplam ihracatın %56’sını oluşturmakta ve ürün bazında yoğunlaşma görülmektedir. Söz konusu ürün grupları sırasıyla binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (%19), kauçuktan yeni dış lastikler (%12), merkezi ısıtma kazanları (%6), elektrik motorları ve jeneratörler (%3), hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (%3), monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları (%3), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar (%2), demir veya alaşımsız çelikten teller (%2), tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya (%2) ve elektrik akümülatörleridir (%2).

Slovakya’nın Türkiye’den ithalatında ilk on ürün grubu Türkiye’den ithalatın %36’sını oluşturmakta olup; ihracata göre ürün bazında yoğunlaşma daha düşük, çeşitlenme daha yüksektir. Slovakya’nın Türkiye’den ithalatında en önemli ürün grupları ise sırasıyla binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (%10), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar (%5), çoraplar, taytlar, soketler (örme veya kroşe) (%3), bakır teller (%3), kalınlığı 0,2 mm.’yi geçen alüminyum saclar, levhalar, şeritler (%3), kauçuktan yeni dış lastikler (3%), bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (%3), örme veya kroşe tişörtler, atletler, ve diğer iç giyim eşyası (%3), örme veya kroşe kadın ve kız çocuk için takım elbise, etek, pantolon, vb. (%2) ile traktörlerdir (%2).

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi