Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ın Yeni Turizm Yol Haritasına İlişkin Ortaklık Anlaşması İmzalandı

17 Mart 2023 tarihinde Fas Başbakanı 2023-2026 Dönemi Turizm Sektörünün Stratejik Yol Haritasının yürürlüğe koyulmasına yönelik çerçeve ortaklık anlaşmasının imza törenine başkanlık etti. 4 yıllık bir süre içinde bütçe olarak 6,1 Milyar Fas Dirhemi ayrılacak söz konusu yol haritası 2026 yılına kadar Fas’a gelen turist sayısını 17,5 milyon turiste yükseltmeyi, ülkenin döviz girdisini 120 Milyar Fas Dirhemi seviyesine çıkarmayı ve 200.000 kişilik dolaysız ve dolaylı istihdam yaratmayı hedeflemektedir. Fas’a gelecek turist sayısının 2030 yılında ise 26 milyon turiste çıkarılması hedeflenmektedir

Bahsi geçen turizm yol haritasının başarısının garanti altına alınması için, Başbakanın başkanlık edeceği Ulusal Bakanlıklar Arası Turizm Komisyonu (CNIT), Ulusal Havayolu Komisyonu, Ulusal "Arz / Talep" Ürün Komisyonu ve Valilerin başkanlık edeceği on iki Bölge Planı İzleme Komisyonu oluşturulacaktır. Bu vesileyle, Fas Turizm, El Sanatları ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Bakanının yaptığı açıklamada, 2022 yılında Fas 11 milyon turist ağırlayarak söz konusu rakamın 2019 yılı turist sayısının %84’ünü temsil ettiği belirtildi.

Kaynak: https://medias24.com/2023/03/17/signature-de-la-feuille-de-route-du-tourisme-2023-2026/