Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avustralya'da New South Wales Eyaleti Seçimlerini Avustralya İşçi Partisi Kazandı

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde 25 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimleri muhalefette yer alan Avustralya İşçi Partisi kazanmıştır. 

Avustralya İşçi Partisi böylece Liberal Parti/Milliyetçiler koalisyonu yerine 12 yıl sonra iktidara gelmiştir.

Avustralya İşçi Partisinin seçim kampanyasında özellikle özelleştirmelerin askıya alınması, hayat pahalılığına karşı alınacak tedbirler ve kamu çalışanlarının ücretlerine yönelik düzenlemeler ön plana çıkmıştır.

Eyalet seçiminin kazanılması, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında federal hükümet seçimlerini kazanan Avustralya İşçi Partisinin politikalarına kamuoyunca verilmiş bir onay olarak da değerlendirilmektedir.