Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

IFC, Özbekistan'a Sırdarya'da 1,6 GW'lık Termik Santral İnşaatı İçin Destek Verecek

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 150 milyon dolarlık bir finansman paketi sağlamakta ve Özbekistan'ın Sırdarya bölgesinde termik santralin inşası için 1 milyar dolardan fazla özel finansmanın çekilmesine yardımcı olmakta. Kurumun basın servisi bu konuda Gazeta.uz'a bilgi verdi.

Raporda, "Özbekistan Hükümeti'nin havale işlemleri konusunda baş danışmanı olarak IFC, şeffaf, rekabetçi bir uluslararası ihale yoluyla bu proje için kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) kurulmasına yardımcı oldu - bu, ülkede termik santral için ilk oldu" diyor.

IFC ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ve Japonya İhracat Sigortası Kurumu'ndan proje için 655 milyon dolarlık ortak finansman sağladı.

1580 MW kapasiteli istasyon, 3 milyondan fazla kişiye rekabetçi elektrik sağlayacak. Tamamlandığında talebin yüzde 17'sini karşılayacağı ve toplam kapasitenin yüzde 9,5'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Doğal gaz kullanılarak üretilen elektrik, Özbekistan'ın "Ulusal Elektrik Şebekelerine" iletilecek.

İstasyon, Electricité De France (Fransa), Nebras Power (Katar), Sojitz Corporation ve Kyuden International'ın (Japonya) yer aldığı bir konsorsiyum tarafından işletilecek.

Rapora göre, doğal gazın daha verimli kullanılmasına ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak yeni buhar-gaz santralinin eski santrallere göre yaklaşık iki kat daha verimli olması (%60'ın üzerinde verimlilik seviyesi ile) bekleniyor, bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna yardımcı olacak.

Ayrıca yılda 2,8 milyon tona kadar sera gazı emisyonunu da önleyecektir. Bu, 2050 yılına kadar karbondan arındırma stratejisi ve Özbekistan'ın Paris Anlaşmasına yaptığı ulusal katkı ile tutarlıdır. (Gazeta.uz)