Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Almanya’da 2023 Yılının Şubat Ayında Ocak Ayına Kıyasla İthalat %4,6 ve İhracat %4,0 Oranında Artış Göstermiştir

Alman İstatistik Kurumunun yayımlamış olduğu verilere göre, Şubat 2023’te Almanya'nın ihracatı Ocak 2023'e kıyasla takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak %4,0, ithalatı ise %4,6 oranında artmıştır. Anılan Kurumun bildirdiğine göre, Şubat 2022'ye kıyasla ihracat %7,6, ithalat ise %3,8 oranında artış göstermiştir. Bununla birlikte, Şubat 2023'te Almanya'dan takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak toplam 136,7 milyar Avro değerinde mal ihraç edilirken, Almanya'ya 120,7 milyar Avro değerinde mal ithal edilmiştir.

Ayrıca, Şubat 2023'te Avrupa Birliği Üye Devletlerine takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 73,9 milyar Avro değerinde mal ihraç edilmiş ve bu ülkelerden 62,8 milyar Avro değerinde mal ithal edilmiştir. Ocak 2023 ile karşılaştırıldığında, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak AB ülkelerine yapılan ihracat %2,0, bu ülkelerden yapılan ithalat ise %5,1 oranında artmıştır. Öte yandan, Şubat 2023'te takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak AB dışındaki ülkelere 62,8 milyar Avro değerinde mal ihraç edilmiş olup, bu ülkelerden 57,9 milyar Avro değerinde mal ithal edilmiştir. Ocak 2023'e kıyasla üçüncü ülkelere yapılan ihracat %6.6, bu ülkelerden yapılan ithalat ise %4.0 oranında artmıştır. Almanya Şubat 2023'te en fazla ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmıştır. Takvim ve mevsimsel etkilerden arındırıldığında, Ocak 2023'e kıyasla %9,4 daha fazla mal ihraç edilmiştir. Böylece ABD'ye yapılan ihracat 14,0 milyar Avro‘ya yükselmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat %10,2 artışla 8,5 milyar Avro'ya, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ise %2,5 artışla 6,3 milyar Avro'ya yükselmiştir. Aynı zamanda, Şubat 2023'te en fazla ithalat Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılmıştır. Takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 13,6 milyar Avro değerinde mal ithal edilirken, bu rakam bir önceki aya göre %6,7 oranında yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ithalat %8,7 düşüşle 7,6 milyar avroya gerilemiş olup, Birleşik Krallık'tan yapılan ithalat %4,0 azalarak 3,1 milyar avroya gerilemiştir. Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak Şubat 2023'te Ocak 2023'e kıyasla, %14,3 azalarak 0,9 milyar avroya düşmüş ve Şubat 2022'ye kıyasla %59,9 azalmıştır. Rusya'dan yapılan ithalat Şubat 2023'te Ocak 2023'e kıyasla %67,2 azalarak 0,3 milyar Avro'ya düşmüştür.