Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

AB Komisyonu Belçika’nın 2023 Yılı Büyüme Tahminini %0,8’den %1,2’ye Yükseltti

Avrupa Komisyonu Bahar 2023 Ekonomik Tahminler Raporunda, AB ekonomilerinde hem büyüme görünümü, hem de enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edilmiştir. Komisyon Şubat ayında yayımlanan Kış 2023 tahminlerine kıyasla 2023 yılı büyüme tahmini %0,8’den %1’e, 2024 yılı için ise %1,6’dan %1,7’ye yükseltmiştir. Raporda AB ekonomisinin 2022'nin son çeyreğinde ve 2023'ün ilk çeyreğinde küçüleceğine dönük önceki öngörülerden daha iyi performans gösterdiği, AB ekonomilerinde iyileşen görünümün gerileyen enerji fiyatları, azalan arz kısıtlamaları, artan ticari güven ve güçlü işgücü piyasasından kaynaklandığı belirtilmektedir. 2023 yılı ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki keskin düşüşle manşet enflasyon gerilese de, AB’de enflasyonun ana itici gücü olarak temel mal ve hizmetlerin enerjinin yerini alması ile çekirdek enflasyondaki artış fiyat baskılarının devam etmekte olduğunu göstermektedir. Çekirdek enflasyonun 2023 ilk çeyreğinde zirveye ulaştığı tahmin edilmekte olup, kâr marjlarının daha yüksek ücret baskılarını absorbe etmesi ve daha sıkı finansman koşullarının etkili olması ile çekirdek enflasyonun kademeli olarak düşmesi beklenmektedir. AB’de ortalama çekirdek enflasyonun 2024 yılında %3,6’ya gerilemeden önce 2023’te %6,9’a yükseleceği, 2023 ve 2024 yılları için AB ülkelerinde ortalama enflasyonun ise sırasıyla %6,7 ve %3,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Raporda Belçika ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri 2023 yılı için %0,8’den %1,2’ye yükseltilirken, 2024 yılı için %1,6’dan %1,4’e çekilmiştir. 2022 yılında çeyrekler itibariyle yavaşlayarak da olsa devam eden ekonomik büyüme yıl genelinde %3,2 ile AB ve Avro Bölgesi ekonomileri ortalamasının biraz altında bir seviyede gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk çeyreğinde %0,4 olarak tahmin edilen GSYİH büyümesinde toparlanmanın devam etmesi, özel tüketimin 2023 ve 2024 yıllarında da büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Ücret artışları ve daha sıkı finansal koşullarla ilgili güçlü maliyet baskılarının işletme yatırımları üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi, 2023'te küresel ticaretin durgun seyrinin ithalat ve ihracat üzerinde baskı oluşturması ve 2022'deki pozitif katkının ardından net ihracatın 2023 ve 2024 yıllarında büyümeye negatif katkı yapması öngörülmektedir.

2022 yılı son çeyreğinde ekonomik aktivitedeki durgunluğun etkisiyle yavaşlayan ancak yıl genelinde %2,0 gibi yüksek bir orana ulaşan istihdam artışının 2023'te %0,6'ya gerileyeceği, 2024 yılında ise ekonomik büyümedeki artışı yansıtacağı ve yeniden güçlenerek %0,9'a çıkacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranının ise 2023 yılında %5,6'dan %5,8'e yükselmesi, 2024 yılında %5,7'ye gerilemesi beklenmektedir.

2022'de %10,3'e ulaşan manşet enflasyonun, toptan gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüşün perakende fiyatlara hızla yansıması ve hükümetin fiyatları sınırlayıcı önlemlerinin etkisiyle 2023'te %3,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Artan maliyetlerin geçişkenliğinin, maliyet baskıları hafifledikçe yavaşça gerilemeden önce, 2023'ün ilk yarısında çekirdek enflasyonu yüksek tutması beklenmektedir.

2022'de ekonomik toparlanma ve pandemi ile ilgili harcamaların azalmaya devam etmesinin etkisi ile bütçe açığı GSYİH'nın %3,9'una gerilemiş ancak artan enerji fiyatları ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle alınan geçici destek tedbirleri nedeniyle kamu maliyesi baskı altında kalmaya devam etmiştir. Raporda, 2023 yılında özellikle kamu sektörü maaşlarının ve sosyal yardımlarının otomatik olarak endekslenmesi ve görece artan faiz ödemeleri nedeniyle harcama oranının daha da artması, Belçika’da bütçe açığının tekrar artarak GSYİH'nın %5'ine yükselmesi beklenmektedir.