Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avrupa Komisyonu Bahar Dönemi Beklentilerini Yayınladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekonomilerine ilişkin olarak Avrupa Komisyonunca yayınlanan bahar dönemi beklentilerine göre, Danimarka GSYH'sinin 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla %0,3 ve %1,5 oranlarında büyüyeceği tahmin edilmiştir. Bu yıllarda tüm AB ekonomisinin ise sırasıyla %1 ve %1,7 büyümesi öngörülmüştür.   

Açıklanan diğer temel verilere göre Danimarka'da 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla

-İşsizlik oranının %5 ve %5,1 olacağı (AB ortalaması %6,2 ve %6,1)

-TÜFE oranının %4,3 ve %2,5 olacağı (AB ortalaması %6,7 ve %3,1)

-Cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranının %10,7 ve %10,7 olacağı (AB ortalaması %2 ve %2,3)

-Bütçe dengesinin GSYH'ye oranının %2,3 ve %1,3 olacağı (AB ortalaması %-3,1 ve %-2,4)

öngörülmüştür.

Avrupa Komisyonuna göre, 2022 yılında %3,8 büyüyerek iyi sayılabilecek bir performans gösteren Danimarka ekonomisinin, sıkı para politikasına rağmen- enflasyondaki düşüş eğilimi sebebiyle yükselen hanehalkı tüketimi ve ihracatın katkısıyla 2023 yılını da az da olsa büyümeyle kapatacağı ve bu eğilimin 2024 yılında da süreceği öngörülmektedir. 2023 yılında özel sektör ve kamunun istihdam talebi azalması ve işsizlikte bir artış görülmesi beklenmektedir.