Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Belçika'da Enflasyondaki Yavaşlama Mayıs Ayında da Devam Etti

Belçika’da enflasyon Mayıs ayında, Nisan ayındaki %5,6 seviyesinden %5,2’ye gerilerken, tüketici fiyat endeksi %0,38 (0,48 puan) artış ile 127,3’e yükselmiştir.

Enflasyondaki son aylarda devam eden gerilemede enerji fiyatlarındaki düşüş etkili olmaktadır. Yıllık bazda fiyatlarında hızlı düşüşün görüldüğü enerji ürünleri hariç tutulduğunda enflasyon %9,3 seviyesindedir. Mart ve Nisan aylarında sırasıyla -%10,11 ve -%17,08 seviyesinde gerçekleşen enerji enflasyonu Mayıs ayında -%21,98’e  gerilemiş, toplam enflasyona katkısı -2,98 yüzde puan olmuştur. Nisan ayına göre elektrik fiyatı %4,4 daha gerilerken, doğal gaz fiyatı %2,3 oranında artmıştır. 2022  yılı Mayıs ayına göre ise, yıllık fiyat değişimleri elektrik için -%26,3, doğal gaz için -%60,4 ve motorlu taşıt yakıtı için -%12,6 seviyesindedir.

Gıda enflasyonunda ise yavaşlama devam etse de hala yüksek seyretmektedir. Mayıs ayında gıda enflasyonu %16,64’ten %15,51’e gerilemiş, enflasyona katkısı 2,98 yüzde puan olmuştur. Yıllık fiyat artışları yağlar, balık, süt ürünleri, ekmek ve tahıllar ve et için sırasıyla %19,9, %12,2, %23,8, %15,9 ve %12,9 seviyesindedir.

Mayıs ayında, hizmet enflasyonu %6,8’den %8,16’ya, kira enflasyonu %6,22'den %6,23’e, enerji ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyat değişimlerini içermeyen çekirdek enflasyon ise %8,28’den %8,7’ye yükselmiştir.