Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Arjantin'de İthalat İzin ve Ödemelerine İlişkin Tedbirler

24 Mayıs 2023 tarihli ve 35177 sayılı Arjantin Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Arjantin Merkez Bankası tarafından ithalat izin ve bedellerinin ödenmesine ilişkin yeni kararlar alınmıştır. 

1. Arjantin Merkez Bankası tarafından alınan 18 Mayıs 2023 tarihli ve A 7770 sayılı Karar çerçevesinde, belirli şartlara bağlı olarak ihracat çerçevesinde elde edilen dövizin ithalata ilişkin finansal bir borcun ödenmesini teminen kullanılmasına izin verileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, borcun alınacağı veya ithalat bedelinin ödeneği tarihte ithalatçının onaylanmış bir SIRA belgesinin olduğunu kanıtlaması, ithalatçının finansa erişim için belirttiği bedel tutarındaki ürünün gümrükten giriş yapmış olması, finansmanın 19 Mayıs 2023 tarihinden sonra başlaması, gümrükten giriş yapan ürüne ilişkin finans aracının anapara veya faiz olarak 240 günden önce ödemesinin olmaması, finans aracının ödeme tarihinin ürünün gümrüğe girişinden asgari 365 gün sonra olması gerekmekte ve ihracat bedelinin ancak ithal edilecek malın gümrüğe girdikten sonra kullanılabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, havyar, alkollü içkiler, binek otomobiller, insan ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, motorsikletler, helikopter, uçak gibi hava taşıtları, yatlar ve diğer deniz taşıtları, kol, cep ve diğer saatler bu uygulamanın kapsamı dışındadır.

Bahse konu karara bu linklerden ulaşılabilmektedir:

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7770.pdf https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287186/20230524

2. Arjantin Merkez Bankası tarafından alınan 18 Mayıs 2023 tarihli ve A 7771 sayılı Karar çerçevesinde,

13 Ekim tarihli ve 7622 sayılı kararda belirtilen, 27 (mineral yakıtlar), 39 (plastik ve mamulleri), 40 (kauçuk ve kauçuktan eşya), 44 (Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü), 45 (mantar ve mantardan eşya), 72 (demir ve çelik), 74 (bakır ve bakırdan eşya), 80 (kalay ve kalaydan eşya) HS kodlu sektörlerde SIRA belgesinde belirtilen tarihlerden önce ödeme yapılabilmesi için bu ürünlerde 11 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli bir SIRA belgesi mevcut olması şartı getirilmiştir.

Öte yandan, 12 Mayıs 2023 tarihinden sonra onaylanan SIRA belgeleri için, bu ürünlerde erken ödeme yapılabilmesi için SIRA belgesinde ödeme tarihinin “0” (sıfır) olarak belirtilmesi gerekmektedir. (Bir başka ifadeyle, bahse konu ürünlere ilişkin 12 Mayıs 2023 tarihinden sonra onaylanan SIRA belgesi olması halinde “0” ibaresi/kodu olmayan belgelerin ithalat bedeli erken ödenemeyecektir.)

A7344 sayılı Karar kapsamında yer alan navlun hizmetleri için SIRASE belgesi (Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi ve Yurt Dışı Hizmet Ödemeleri) alınması gerekliliğine ilişkin muafiyet iptal edilmiş olup bundan böyle navlun hizmetleri için de ithalatçı firmaların SIRASE başvurusunda bulunması ve döviz piyayasına erişebilmesi için SIRASE belgesinin onaylanmış durumunda olması gerekmektedir.

Bahse konu karara bu linklerden ulaşılabilmektedir:

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7771.pdf

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287187/20230524