Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Energy Valley

Energy Valley, inovasyon ve uluslararasılaşma yoluyla katılımcıları için daha yüksek bir rekabet gücü sağlamaya çalışan endüstri odaklı bir enerji teknoloji kümesidir.  

Norveç Dışişleri Bakanlığı ile doğrudan işbirliği yoluyla ve “Team Norway”in bir parçası olarak offshore rüzgar, mavi ekonomi, yenilenebilir enerji teknolojileri, yeşil dönüşüm ve hidrojen gibi alanlarda çeşitli endüstriyel geliştirme/yenilik projeleri ve ihracat faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca diğer ülke sektörleri ile cluster-to-cluster geliştirilen ticari işbirliklerine örnek olarak son olarak Danimarka Enerji Kümelenmesi ile “Collaboration on green transformation between Energy Valley and Energy Cluster Denmark” projesi aracılığyla offshore rüzgar alanında geliştirilen işbirliği verilebilir.

Enerji Valley tarafından düzenlenen “Energy Connected 2023” Konferansı 15 ve 16 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Konferansta tüm enerji sektörlerinin karar alıcılarını ve endüstri paydaşlarını hedefleyen 750 delege, 30 dan fazla oturum ve çok sayıda uluslararası konuşmacı bulunacaktır. Sektöre dair network oluşturma fırsatı da yakalamanın mümkün etkinliğe katılmak isteyen firmalara yönelik stand/sergi imkanı da mevcut olup; detaylara https://energyconnected.no/exhibitors/ adresinden ulaşılması mümkündür.