Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

BREXIT Anlaşması ile Olası Bir ‘Anlaşmasız Ayrılık’ Senaryosunun Avusturya’ya Olumsuz Etkileri Azalmış Oldu

Birleşik Krallık (BK) ve AB arasında, BK’nın AB’den ayrılmasına ilişkin imzalanan Brexit anlaşması 1 Ocak 2021 itibariyle geçici olarak yürürlüğe konulmuştur. Avusturya Federal Dijitalleşme ve Ekonomik İşler Bakanlığı tarafından Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’ne (WIFO) anılan anlaşmanın Avusturya ekonomisi üzerindeki etkilerini incelemek üzere bir araştırma yaptırılmıştır. Araştırmada, 24 Aralık 2020'de müzakere ortakları tarafından kabul edilen yeni ticaret anlaşmasının potansiyel ticaret ve refah etkilerine ilişkin ilk tahminler sunulmaktadır.  

Söz konusu araştırmaya göre, BK ekonomisinin Avusturya’ya oranla Brexit’ten daha olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.

Araştırmada, Brexit’in ticaret üzerindeki etkisinin en düşük imalat sektöründe, en fazla etkisinin ise tarım sektöründe hissedileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, tarım sektörüne bakıldığında Avusturya’nın BK’ya tarım ihracatının %23 düşmesi, Avusturya’nın BK’tan tarım ithalatının ise %46 azalması öngörülmektedir. AB’nin, tarım ürünlerinde Brexit ile birlikte, net ithalatçı konumunda olan BK’yı kaybedeceği, BK’nın AB’den gıda ithalatının düşeceği ve böylece bu ürünlerde AB tek pazarında görülecek bolluk sebebiyle artan rekabet ile Avusturya’daki gıda fiyatlarında düşüş yaşanabileceği ifade edilmektedir.

İlaveten, motorlu taşıtlar sektörünün anılan anlaşmadan olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, Avusturya’nın BK’ya motorlu taşıtlar sektöründeki ihracatının %5,7 düşmesi, BK motorlu taşıtlar endüstrisinin Avusturya’ya ihracatının ise %13 azalması öngörülmektedir.

Araştırmada hizmet ticareti bakımından, "mali hizmetler" ve "diğer iş hizmetleri" alanlarında Avusturya’nın BK’ya göre Brexit’ten daha olumsuz etkileneceği ortaya konmaktadır. Bu kapsamda, model tahminlerine göre, Avusturya'nın İngiltere'ye finansal hizmet ihracatının yaklaşık %13,9 oranında düşmesi, Avusturya'nın İngiltere'den finansal hizmet ithalatının yaklaşık %8,9 oranında azalması beklenmektedir. Brexit'in bir sonucu olarak Avusturya’nın, finansal hizmetler sektöründe yaklaşık %0,7 oranında refah kaybına uğrayacağı tahmin edilmektedir. BK finans piyasasının tek pazardan ayrılmasıyla, AB'nin bu sektördeki rekabetinin zayıflaması ve AB’de finansal hizmetlerin satın alınmasının daha pahalı hale gelmesi öngörülmektedir.

Avusturya Federal Dijitalleşme ve Ekonomik İşler Bakanı Margarete Schramböck konuya ilişkin olarak, BK ile yapılan ve Avusturya şirketleri için adil rekabet koşulları garanti eden ticaret anlaşmasının, Brexit'in olumsuz ticari etkilerini Avusturya ekonomisi için neredeyse yarıya indireceğini belirtmiş, BK’nın Avrupa'da Avusturya için önemli bir ortak olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini vurgulamıştır.