Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Macaristan'ın Yeni Devlet Yatırımları Yasası'nın 1 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Olması

İnşaat ve Ulaştırma Bakanı János Lázár, Macaristan'ın bütçesinden veyahut Avrupa Birliği fonlarından en az %50 oranında finanse edilen yatırımlara ilişkin yasanın 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini söylemiştir. İnşaat ve Ulaştırma Bakanı János Lázár tarafından 2022'de toplam 5.500 milyar forint (14,4 milyon Euro) değerindeki devlet projelerinin askıya alındığı, 3.300 milyar forint değerindeki diğer projelerin devam ettiği ve bu yıl tamamlanması gerektiği, bunun yanında İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığınca 1.300 milyar forint değerinde 200 projenin daha planlandığı ifade edilmiştir. Lázár tarafından söz konusu yasanın, kamu harcamalarının koşullarını ve mekanizmalarını düzenlediği, inşaat projelerine katılanlar için öngörülebilirliği sağladığı ve düşük çevresel etki ile sürdürülebilir ve uygun maliyetli olmayı amaçladığı bilgisi verilmiştir. Bunun yanında, yasanın Macar küçük ve orta ölçekli işletmelerin devlet projelerine katılımını teşvik ettiği,  hedefin "Macar malzemeleri ve Macar girişimcileri kullanarak" projeler başlatmak olduğu ifade edilmiştir.Temel ilkeler arasında, devlet yatırımlarının, devlet inşaat yatırımı çerçeve programı temelinde uygulanması gerektiği yer almaktadır. Bu çerçeve programı, bakanlıklar tarafından 2035 yılına kadar uygulanacak tüm planları listeleyeceği ve bunun için her bakanlığın on yıllık kalkınma önerilerinin bir listesini sunması gerektiği İnşaat ve Ulaştırma Bakanı János Lázár tarafından belirtilmiştir.Yasanın en önemli değişikliklerinden birinin,  kamu alımlarında önceki dönemlere nazaran daha fazla rekabet olacağını söyleyen Lázár tarafından,  kamu ihalelerinin en az iki geçerli teklif gerektireceği ve kazanan teklifin kamuoyuna açıklanacağı ifade edilmiştir. Diğer önemli bir değişiklik ise, kamu alım prosedürlerinin müzakere edilecek olması ve bu süreçte, sadece fiyatın belirleyici olmaması, aynı zamanda, çevresel unsurların da uygulanacağı bir sosyal kriterler sistemi geliştirilecek olmasıdır. Bunun yanında,  Ulusal Müteahhitler Derneğinin (ÉVOSZ) önerdiği şekilde Budapeşte şehir temsilcisi ve ulusal baş mimar yanında bakanlık, hazine, odalar, ulusal demiryolları MÁV, rekabet ofisi, sendikaların temsilcilerinden oluşan bir Devlet Yatırım Koordinasyon Konseyi kurulacağı da beyan edilmiştir. Bakan, konseyin her bir yatırım türü için ayrıntılı düzenlemeler yapacağını da sözlerine eklemiş ve hükümetin yeni yasa konusunda Avrupa Komisyonu'na danıştığını ve AK'nin onayını verdiğini de belirtmiştir.

Kaynak: https://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-s-new-state-investments-law-to-take-effect-on-august-1

https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2023/07/11/lazar-janos-augusztus-elsejen-lep-hatalyba-az-allami-epitesi-beruhazasokat-szabalyzo-uj-torveny