Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Birleşik Krallık Ekonomisi, Kasım Ayında % 2,6 Küçülmüştür

Resmi rakamlara göre, Birleşik Krallık’ta alınan kapanma tedbirleri nedeniyle Kasım ayında ekonomi % 2,6 küçülmüştür. Ulusal İstatistik Ofisi (The Office for National Statistics-ONS), Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın salgın öncesindeki seviyesinin  % 8,5 altında olduğunu belirtmektedir.

Kasım ayındaki düşüş, art arda altı aylık büyümenin ardından gelmiştir ve ONS’a göre bu durum hizmet sektörü faaliyetlerinin durması sonucu ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan hizmet sektörünün Kasım ayında% 3,4 daraldığı ve şu anda Şubat 2020 seviyesinin% 9,9 altında olduğu belirtilmektedir.