Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Tayland Çeşitli Ev Ürünlerine Qr Kodu Eklenmesini Zorunlu Kıldı

Tayland İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Thai Endüstriyel Standartlar Enstitüsü’nün (TISI) 21 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan ve belirli ürün etiketlerinde Tayland Endüstri Standartları (TIS) logosunun yanında her bir ürünün lisans bilgilerine bağlanan QR kodlarının eklenmesine dair yönetmeliği, COVID-19 salgını sebebiyle ertelenmiştir. Üreticilerin ve ithalatçıların, 20 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere uygun hazırlık yapmaları için fazladan altı ay verilmiştir.

Tayland Sanayi Bakanlığı (MOI), gazlı su ısıtıcıları, fanlar, ampuller, pirinç pişiricileri, akaryakıtlar, oyuncaklar gibi çeşitli ürünlerin yurt içinde üretilmeden veya ithal edilmeden önce Tayland'ın endüstriyel standartlarını karşılamasını şart koşmaktadır. Tasarım, şekil, üretim süreci, dayanıklılık, güvenlik ve paketleme gibi ürün niteliklerini yöneten standartlar, Endüstriyel Ürün Standartları Yasası (No. 6) B.E. 2548 (2005) kapsamında TISI tarafından denetlenmektedir. Lisans verilip üretilen veya ithal edilen ürünlerde TIS logosunun bulundurulması zorunludur.

Öte yandan, Tayland pazarında pek çok üründe TIS logosunun TISI tarafından değerlendirilmeden veya TISI’den lisans alınmadan eklendiği fark edilmiştir. TIS logosunun sahte kullanımıyla başa çıkmak için çeşitli ev aletlerinin ve diğer onay gerektiren ürünlerin TISI lisans bilgilerine bağlanan bir QR kodu göstermesini zorunlu kılınmıştır.