Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'da Sel Felaketi Nedeniyle %70 Pamuk Mahsulü Zarar Gördü

Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Kardiça şehrinde 8 Eylül 2023 tarihinde yaşanan yoğun yağıştan kaynaklı sel felaketinde sel suları ve çamur Palamas kasabasındaki pamuk ovasını kaplamıştır.

Orta Yunanistan’ın pamuk kalite kontrol merkezindeki bir uzman tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Daniel fırtınası nedeniyle Teselya bölgesindeki pamuk mahsulünün yaklaşık %70’i zarar görmüş olup, bölgedeki üretimin %50 ila 60 arasında düşmesi beklenmektedir. Bu durum, Yunanistan’ın genel pamuk üretiminin de %15-20 oranında etkilenmesi anlamı taşımaktadır.

Ülke genelinde işlenen 250.000 hektarın yaklaşık 80.000 hektarı (%32’si) Teselya bölgesinde bulunmaktadır. Sözkonusu 80.000 hektarın yaklaşık 41.000'i Kardiça’da, 27.000'i Larissa’da, 9.300'ü Trikala’da ve yaklaşık 3.700'ü Magnesia'da ekilmektedir.

Kardiça'daki Ulusal Pamuk Sınıflandırma ve Standardizasyon Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Dr. Mohammed Darawsheh’e göre, mevcut görünen zararın yanısıra, pamuk tarlalarında kozaların büyük bir yüzdesinin henüz açılmamış olmasından dolayı, mahsulü kaplayan sel suları ve çamurun yüksekliğine bağlı olarak, kozaların büyük bir yüzdesi zorlukla açılacak ya da normal şekilde açılmayacaktır. Ayrıca, kötü hava koşullarının verdiği zararın yanı sıra, artan üretim maliyetleri, mevcut artan talep ve yeni Ortak Tarım Politikası (CAP) nedeniyle de pamuk ekiminin geleceği etkilenecektir.

Dr. Darawsheh ilave olarak, Teselya'da yaklaşık 20 çırçır fabrikasının faaliyet gösterdiğini ve bunların büyük bir kısmının altyapı ve ekipmanlarında büyük hasar oluştuğunu, bir önceki çırçırlama sezonundan depolanan çırçırlanmış pamukta büyük bir kayıp olabileceğini ifade etmiştir.

Teselya bölgesi Yunanistan’da pamuğun dışında sütün %25’ini, tahılın %25’ini, domuz etinin %71’ini, koyun ve keçinin %30-35’ini üretmekteydi. Bu nedenle, sel felaketinin bölgede yarattığı doğrudan olumsuz etkinin yanında, bu ürünleri hammadde olarak alıp işleyerek Yunanistan pazarına arz eden ya da daha da önemlisi ihraç eden bölge sanayiini de etkilemesi beklenmektedir.