Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Finlandiya Merkez Bankası Finlandiya Ekonomisine Yönelik Ara Tahmin Yayımladı

Finlandiya Merkez Bankası tarafından 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan ekonomik tahminde, Finlandiya ekonomisinin resesyonda olduğu bildirilmektedir. Artan fiyatlar ve faiz oranlarının yanı sıra zayıf ihracat talebinin ekonomi üzerinde baskı yarattığı belirtilerek, resesyondan çıkışın yavaş olmasının beklendiği ifade edilmektedir. İstihdamda uzun süredir devam eden iyi gelişmenin durma noktasına gelmesinin de beklendiği belirtilen çalışmada, yurt içi enflasyonun hızla dengelendiği, ancak ekonomik toparlanmanın önceden tahmin edilenden daha uzun sürmesin öngörüldüğü de ifade edilmektedir. Küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin risklerin arttığı belirtilerek, beklenenden zayıf gelişmelerin yurt içi üretime de yansıyacağı, ayrıca konut inşaatlarındaki azalmanın da uzun vadeli sorunlara neden olabileceği bildirilmektedir.

Finlandiya ekonomisinin 2023 yılında resesyona gireceği ifade edilen çalışmada, Finlandiya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2023 yılında %0,2 oranında daralmasının beklendiği, resesyondan toparlanmanın 2024 yılında yavaş yavaş başlamasının ve GSYİH büyümesinin önceki yıllara göre daha yavaş olarak %0,2 seviyesinde gerçekleşmesinin, 2025 yılında ise %1,4'e ulaşmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Tahminlere yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilen çalışmada, jeopolitik çatışma ve faiz artışlarının ekonomiye yansımasının olumsuz gelişmelere neden olabileceği ifade edilmektedir. Uluslararası ekonomideki daha yavaş büyümenin, Fin şirketlerinin ihracat fırsatlarını daha da azaltmasının beklendiği belirtilmektedir. Ayrıca, yüksek faiz oranlarının yatırımı yavaşlatıp, emlak piyasasının işleyişini etkilediğinin ifade edildiği çalışmada, Finlandiya'da konut piyasasındaki durgunluk nedeniyle konut inşaatına yönelik görünümün hızla kötüleştiği ve sektördeki zorlukların artarak istihdama ve ekonomiye tahminlerden daha güçlü yansımasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

 

Kaynak Finlandiya Merkez Bankası https://www.eurojatalous.fi/fi/2023/artikkelit/talouden-toipuminen-viivastyy/