Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Mali Ekonomisinin Gücü Tükeniyor

Batı Afrika ülkesi Mali ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Elektrik, enerji, tarımsal girdiler, hidrokarbonlar, et, tekstil ve giyim ülkenin ithalata bağımlı olduğu sektörlerdir.

İthalata bağımlılık pahalıya mal oluyor

2022 yılında ülke, GSYİH'sının %50'sine denk gelen 4 milyar dolardan fazla değerde mal ve hizmet ithal etti. Bu bağımlılık özellikle elektrik, tarımsal girdiler ve hidrokarbonlar gibi belirli sektörlerde belirgindir.

Elektrik: kronik bir açık

Mali kronik bir elektrik açığıyla karşı karşıya. Ülke sadece 2.000 MW elektrik üretirken, 2.500 MW tüketiyor. Bu durum sektöre yatırım yapılmamasının yanı sıra hidroelektrik barajların da etkilendiği kuraklıktan kaynaklanıyor.

Tarımsal girdiler: artan fiyatlar

Gübre gibi tarımsal girdiler de Mali'ye büyük miktarlarda ithal ediliyor. Bu bağımlılık ülkede yeterli gübre üretiminin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Tarımsal girdi fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış, çiftliklerin karlılığını olumsuz etkiledi.

Hidrokarbonlar: Tüketiciler için bir yük

Hidrokarbonlar Mali'nin büyük oranda ithalata bağımlı olduğu bir diğer sektördür. Ülke, petrol ihtiyacının yaklaşık %90'ını ithal ediyor. Bu bağımlılık, akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına neden oluyor ve bu da tüketicilerin satın alma gücünü olumsuz etkiliyor.

Et: ithal edilen bir ürün

Hayvancılık potansiyeline rağmen Mali et ithal etmek zorunda kalıyor. Hayvancılık sektörünü sekteye uğratan güvenlik krizi bu durumun temel nedenlerinden biri.

Tekstil ve hazır giyim: yapısal bir bağımlılık

Mali aynı zamanda tekstil ve hazır giyim sektöründe de büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Ülkede tekstil ve hazır giyim sektöründe üretim bulunmamaktadır. Bu bağımlılık Mali ekonomisinde iş ve gelir kaybıyla sonuçlanıyor.

Çıkmazı kırmak için hızlandırılmış bir büyüme stratejisi

Bu zorluklarla karşı karşıya kalan Mali, Hızlandırılmış Büyüme Stratejisini (SCA) başlattı. Bu strateji, Mali ekonomisini çeşitlendirmeyi, ithalata bağımlılığı azaltmayı ve istihdam yaratmayı amaçlıyor.

SCA üç temele dayanmaktadır:

Büyüyen bir sektör olan tarımın, özellikle de süt üretiminin gelişmesi.Sanayileşme, özellikle tarım-gıda ve tekstil endüstrilerinin gelişimi.Hizmet sektörünün, özellikle turizm ve BİT'nin gelişmesi.

Kaynak: Mali Actu