Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Türk Yatırım Fonu Kazakistan

Türk Yatırım Fonu'nun kayıtlı sermayesine katılım için Kazakistan'ın 31,2 milyar tenge (yaklaşık 70 milyon ABD Doları) tahsis edeceği bilgisi alınmıştır.

Kazakistan Cumhuriyeti parlamentosu Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmiştir. Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma 16 Mart 2023'te Ankara'da imzalanmıştır. Söz konusu Fonun bölge içi ticareti geliştirmesinin yanı sıra ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla kurulduğu belirtilmektedir. Anılan Fon yatırım faaliyetleri yoluyla şu işlevleri yerine getirecektir:

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletme projeleri olmak üzere projelerin finansmanı, 

Endüstriyel üretim, ulaştırma, tarım, turizm ve yeşil ekonomi dahil olmak üzere ortak çıkar alanlarındaki kalkınma projelerinin desteklenmesi, bu kapsamda ilgili fiziksel ve dijital altyapının oluşturulması, modernizasyonunu desteklemek;  desteklenmesi.

Önümüzdeki dört yıl boyunca, bahsi geçen Fon dahilinde Kazakistan bütçesinden 31.218.600.000 tenge yani 70 milyon ABD doları tutarında kaynak ayrılması planlandığı ifade edilmektedir.