Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kazakistan’ın Aktau Limanı uluslararası statü kazandı

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 21 Eylül 2023 tarihli ve 820 sayılı Kararnamesiyle, ülkenin Hazar Denizi kıyısında yer alan Aktau Limanı'na “uluslararası statü” verildi.

Hazar Denizindeki yük/kargo taşımacılığının %40'ının gerçekleştiği Aktau Limanı, Hazar Denizi'nin doğu kıyısında yer almaktadır. Orta Koridor'u Avrupa'ya bağlayan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Hâlihazırda uluslararası taşımacılığa açık olan ve uluslararası ulaşım koridorunun kesiştiği noktada bulunan Liman; doğudan batıya, kuzeyden güneye ve hâlihazırda Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Rusya'ya 12 ay ve günün 24 saati boyunca kuru mal, petrol ve ham petrol ürünlerinin taşınmasında hizmet vermektedir.

Ülkeler Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) üyesi olabilmektedir. SOLAS veya Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (safety of life at sea) taraf olan ülkeler kıyı limanlarına uluslararası statü verebilmektedir. SOLAS Sözleşmesinin temel amacı, ticari gemilerin inşası, teçhizatı ve işletilmesi ile ilgili minimum emniyet standartlarının belirlenmesidir.

SOLAS'a tabi gemiler GMDSS uydu ve telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşımak zorundandır. 300 GT ve üzerindeki tüm yük gemileri ile bazı istisnalar dışında tüm yolcu gemileri SOLAS'a tabidir. Uluslararası statüsü olan bir limanın, SOLAS kriterlerini de sağlaması belgelendirilmiş olmaktadır.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000820