Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Türkmenistan’ın İlk Özel Noterleri Aşkabat’ta Çalışmaya Başladılar

Türkmenistan’ın ilk özel noterleri Aşkabat’ta çalışmaya başladılar

Türkmenistan’da ilk özel noterler Aşkabat’ın Görogly Caddesi 85 No’lu adreste bulunan Aşkabat Devlet Noterliği binasında çalışmalarına başladılar. İlgil gelişme, Business Turkmenistan çevrimiçi yayınının hukuk departmanı tarafından bildirildi.

Özel noterler tarafından ofis binası dışında, tatil ve bayram günlerinde de noterlık işlemleri ve noterlik işlemleri ile ilgili hukuki danışmanlık sağlanması, belge kopyalarının hazırlanmasıyla birlikte diğer hukuki ve teknik hizmetler de faaliyete geçirildi.

Türkmenistan’ın yeni ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu 1 Ocak 2023 itibari ile yürülüğe girdi. Kanuna göre, noterlik işlemleri devlet noterlerine ek olarak lisanslı özel noterler tarafından da gerçekleştirilebilir.

Onaylanan prosedüre göre, son 3 yılda noterler tarafından yapılan noterlik işlemler esas alınarak, ayda 300-400 noterlik işlemi için bir özel noter görevi, Aşkabat, Arkadag şehirleri ve vilayet merkezlerineki şehirlerde 30 bin kişi için bir özel noterlik görevi, ilçe statülü şehirlerde 25 bin kişi için bir özel noterlik görevi, ilçelerde 20 bin kişiye bir özel noterlik görevi tanımlanıyor.

Ayrıca devlet noterliğinden uzakta bulunan yerleşim yerlerinin sınırında da bir özel noter görev yapabilir.

Özel noterler tarafından yapılan noterlik işlemleri, noterlik işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık, evrak nüshalarının hazırlanması, diğer hukuki ve teknik hizmetler için ücret alınır. Alınan ücret her noter tasdikli belge üzerinde belirtilir ve özel noterin özel banka hesabına aktarılır.