Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Norveç Elektrikli Araç Pazarı

Oslo Economics (OE) tarafından Norveç Otomobil İthalatçıları Birliği ve Norveç Otomobil Endüstrisi Birliği’ne sunulan Rapora göre, sektöre zarar vereceği düşünülen başka önlemler almaya gerek olmadan emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar 200.000 yeni EV satışının gerekeceği öngörülmektedir.

Raporda, elektrikli otomobillere uygulanan vergilerin artırılmasının, fosil yakıtların ömrünü uzatacağı; sıfır emisyonlu araçlara geçişi yavaşlatacağı; dolayısıyla karayolu trafiğindeki yeşil değişimi etkileyecek sonuçlar doğuracağı ve Norveç'in emisyon azaltma hedeflerine ulaşma şansını azaltacağı belirtilmektedir. Norveç, elektrikli otomobil alımına yönelik teşvikler ve çeşitli KDV muafiyetleri sayesinde, sıfır emisyonlu otomobillere geçişte dünyanın zirvesine yerleşmişti.

Norveç'te elektrikli araç satışlarında 2022'de kırılan rekorla 2021'de yüzde 64,5 olan elektrikli araç pazar payı 2022'de yüzde 79,3'e yükselmişti. 2023 yılında ise bu ana kadar ilk kez tescil edilen tüm yeni binek otomobillerin %83'ünü elektrikli otomobillerin oluşturduğu görülmektedir.  2025 yılına kadar ise tüm yeni otomobil satışlarının emisyonsuz olması hedefi vardır. 

 

Kaynak

https://ofv.no/aktuelt/2023/ny-rapport-%C3%B8kte-avgifter-p%C3%A5-elbiler-vil-bremse-det-gr%C3%B8nne-skiftet

https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2023/10/OE-rapport-41-2023-Kjop-og-bruksavgiftenes-betydning-for-kjop-og-bruk-av-bil-270923.pdf