Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

IPARD 3 2023 Yılı Sonunda Başlayacak, Dronlar da Finanse Edilecek

IPARD Programı Yönetim Otoritesi son bülteninde, IPARD III döngüsündeki ilk teklif çağrısının, önce kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği Tedbir 1 için ve ardından yeniden akredite edilen diğer tedbirler için 2023 yılı sonuna kadar beklendiğini duyurdu.

IPARD III programı kapsamında desteklenecek yatırımlar, ürünlerin AB pazarına sunulması için tarımsal üreticilerin ve işleyicilerin güçlendirilmesinin yanı sıra çevrenin korunması, hijyen, gıda güvenliği, hayvan refahı, gıda güvenliği gibi alanlarda Avrupa standartlarına ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak ekipman, makine ve mekanizasyon tedariki, üretimi ve yan tesislerin inşası ve yeniden inşasını kapsayacaktır.

Tarımsal üreticilerin inisiyatifiyle, IPARD III programının yeniliklerinden biri, dronların Tedbir 1 kapsamında kabul edilebilir bir yatırım olarak dahil edilmesidir.

IPARD III programı kapsamında desteklenen yatırımlar, IPARD III programının yatırım tedbirlerinin her birinin (Tedbir 1, Tedbir 3 ve Tedbir 7) uygulanmasına yönelik kural kitabına ek olarak yayınlanan Kabul Edilebilir Yatırımlar ve Maliyetler Listesinde sunulacaktır. Kabul Edilebilir Yatırımlar ve Maliyetler Listesi'nin Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı bir önceki program döneminden farklı olarak, IPARD III programında Avrupa Komisyonu kabul edilebilir yatırım ve maliyet kategorilerini sunmuş ve IPARD Yönetim Otoritesi bunları daha da geliştirmiştir.

Kabul edilebilir yatırımlar ve maliyetler listesinin hazırlanmasına yönelik yeni yaklaşım, modern teknolojiler uygulanmadan günümüzün pazar odaklı tarımında beklenen iyi sonuçların elde edilmesinin çok zor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yeni teknolojilerin ve tarımsal üretim süreçlerinin sürekli olarak tanıtılmasını sağlayacaktır. Tarımsal üreticilerin inisiyatifiyle, IPARD III programının yeniliklerinden biri de insansız hava araçlarının Tedbir 1 kapsamında kabul edilebilir bir yatırım olarak dahil edilmesidir.

Kaynak: eKapija İş Portalı