Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

KENYA, IMF VE DÜNYA BANKASI İLE ORTA VADELİ FİNANSMAN KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI

IMF Destekli Program Süresince 4,43 milyar ABD Doları Taahhüt

IMF ekibi, Kenya'nın Genişletilmiş Fon İmkanı (EFF)/Genişletilmiş Kredi İmkanı (ECF) kapsamındaki programının altıncı incelemesini ve Dayanıklı Sürdürülebilirlik İmkanı (RSF) kapsamındaki ilk incelemesini gerçekleştirdi. 30 Ekim - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında yürütülen bu görev başarıyla sonuçlandı.

Görüşmeler sonucunda 707,3 milyon SDR (yaklaşık 938 milyon ABD Doları) tutarında EFF/ECF kapsamındaki fona erişimin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Arttırmaya ilişkin yönetim kurulunun onayına bağlı olarak, program süresi boyunca bu düzenlemeler kapsamındaki toplam IMF taahhüdü 3,34 milyar SDR (yaklaşık 4,43 milyar ABD Doları) olacağı açıklandı.

Program, ekonomik büyümeyi desteklemeye ve borç sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik politikaların ışığında kuraklık, enflasyon, öngörülemeyen uluslararası emtia fiyatları ve daha sıkı dış finansman koşullarından kaynaklanan küresel şokların olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

Dünya Bankası, Kenya'ya Önümüzdeki Üç Yıl İçin 12 Milyar ABD Doları Destek Teklif Ediyor

20 Kasım 2023'te Dünya Bankası, yeni operasyonların İcra Direktörlerinin onayına tabi olarak Kenya'nın önümüzdeki üç yıl içinde toplam 12 milyar ABD Doları tutarında mali destek alabileceğini duyurdu. Bu destek, Dünya Bankası'nın IDA, IBRD, IFC ve MIGA gibi çeşitli finansman pencereleri aracılığıyla kanalize edilecektir.

Kenya'nın Finansman Stratejisi İleriye Gidiyor

Kenya, küresel tahvil piyasalarına erişime ilişkin belirsizlikler ışığında, hükümetin stratejisi, makroekonomik ortamın iyileştirilmesine yönelik çabaların hızlandırılmasının yanı sıra, IMF ve Dünya Bankası gibi çok taraflı borç veren kuruluşlardan ve ikili kalkınma ortaklarından imtiyazlı finansman arayışına ve gerekli yapısal reformları gerçekleştirmeye odaklanmaya yöneldi. Uygun piyasa koşulları izin verdiği ölçüde ticari finansmana erişim çabalarının sürdürüleceği de açıklandı.

Buna ek olarak hükümet, borç endişelerini hafifletmek için gereken bütçe düzenlemeleri yönünde büyük ilerlemeler kaydetti. Bu ilerleme, temel olmayan harcamaları azaltarak ve yüksek etkili sosyal ve yatırım harcamalarına öncelik vererek başarıldı. Bu nedenle, mali açığın 2022/23 Mali Yılında GSYİH'nın yüzde 5,6'sından 2023/24 Mali Yılında GSYİH'nın yüzde 4,7'sine ve sonrasında 2024/25 Mali Yılında GSYİH'nın yüzde 4'ünün altına düşmesi öngörülüyor.

Kaynak: The National Treasury And Economic Planning- 21 Kasım 2023 - https://www.treasury.go.ke/wp-content/uploads/2023/11/Press-Statement-IMF-World-Bank-Review.pdf