Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'da "Yeni Vergi Kanunu" Kabul Edilmiştir

Yunanistan Parlamentosu, 7 Aralık Perşembe akşam saatlerinde, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ülkenin vergi sistemini kökten değiştirecek yeni bir yasa tasarısını 158 “evet” oyuna karşılık 140 “hayır” oyu ile kabul etmiştir.

Bu önemli değişiklik ile fatura ve makbuz düzenleme cezalarında değişiklikler öngörülmekte olup ayrıca serbest (freelance) çalışanların, serbest meslek erbabının vergilendirme usulleri de yeniden şekillenecektir.

Bu yeni kanun ile sermaye birikimi vergisi %60 oranında azaltılırken, borsada işlem gören hisselerin satışından alınan vergiler de (binde 2’den binde 1’e düşürülerek) %50 oranında indirilmektedir.