Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovenya, Avrupa Kurtarma Fonu'ndan İkinci Ödemeyi Almıştır

Slovenya'nın, Avrupa Kurtarma ve Dayanıklılık Fonundan 536 milyon Avro değerindeki ödeme aldığı belirtilmiştir. Bunun 226 milyon Avro'su hibe, 310 milyon Avro'su ise kredidir. Bu ödemeyle birlikte Slovenya, planın uygulanması karşılığında toplam 841 milyon Avro almıştır.

Açıklamada ayrıca, ikinci ödeme talebinin aşamaları ve hedefleri kapsamında bir dizi reform ve yatırım faaliyeti yürütüldüğü. Elektrik Tedarik Kanunu ve Yatırım Teşvik Kanunu yürürlüğe girdiği, 2021-2025 Geniş Bant Şebekesi Geliştirme Planı ve Sermaye Piyasası Geliştirme Stratejisi kabul edildiği ve içme suyu temini projeleri ile kentsel atık su deşarjı ve arıtma projelerine yönelik fonların da yayınlandığı belirtilmiştir.Kurtarma planının uygulanması yaz aylarında üçüncü yılına girmiş olup bu kapsamda yeni yılın başında yenilenmesine başlanacak olan Ljubljana tren istasyonunun yenilenmesinin orta kısmının inşası için inşaat ruhsatı verilmiş ve ihalesi yayınlanmıştır.