Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yenilenebilir Elektrik Üretimi Projeleri İçin 10 Milyon Avro Ayrılmıştır

Enerji Ajansı, destek planına giriş için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve yüksek verimli kojenerasyona yönelik üretim tesisleri projelerine yönelik yeni bir kamuya açık çağrı yayınlamıştır. 10 milyon Avro mevcut olup proje başvuruları 26 Şubat 2024 tarihine kadar mümkündür. Ajans, açıklamasında, doğal gaz kullanan tesisler hariç olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, yüksek verimli elektrik ve ısı kojenerasyonuna sahip yeni ve yenilenmiş üretim tesisleri için veya yeni üretime yönelik proje veya proje grupları seçimi yapılacağını, seçilen projelerden hayata geçirilen tesislerde üretilen elektrik için üreticilerin destek alabileceğini belirtmiştir.