Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Karadağ'daki Şirketlerin 2022'deki Cirosu Yaklaşık On Milyar Avro

Monstat, Karadağ'daki şirketlerin 2022 yılındaki cirosunun 10,02 milyar Euro olduğunu açıkladı.

Monstat geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada, "2022'de brüt üretim değeri 6,68 milyar avro, ara tüketim 3,81 milyar avro, gayri safi katma değer ise 2,87 milyar avro olarak gerçekleşti" dedi.

Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı, 4,37 milyar avroyla cironun en büyük payını oluşturdu.

Monstat'ın Karadağ'daki şirketlerin 2022 yılındaki ticari faaliyetlerine ilişkin yapısal araştırmasında imalat sanayine 1,1 milyar euro, inşaata ise 1,02 milyar euro harcanacağı belirtiliyor.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin yapısal araştırmanın amacı, ticari işletmelerin faaliyetlerinin yapısının, üretim sürecinin girdi ve çıktılarının yapısının, iş başarısının ve ekonomik varlıkların rekabet gücünün analizi için gerekli göstergelerin hesaplanmasıdır.

İstatistikçilerin açıkladığı gibi ciro, katma değer vergisi (KDV) olmadan mal ve hizmetlerin satışından elde edilen hesaplanan geliri içerir.

Üretimin brüt değeri, üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerini temsil eder.

Satın alma fiyatlarındaki ara tüketim, üretim sürecinde dönüştürülen, kullanılan veya tüketilen ürün ve hizmetlerin değeridir.

Brüt katma değer, üretimin brüt değeri ile ara tüketim arasındaki farkı temsil eder.

Yapısal iş istatistiklerinin (SBS) derlenmesi ve göstergelerin hesaplanmasına ilişkin veriler idari ve istatistiksel veri kaynaklarından toplanmaktadır.

En önemli idari veri kaynakları şirketin mali raporları ve istatistik ekleridir.

 

Kaynak: Café Del Montenegro Haber Sitesi (CDM)

Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği