Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Azerbaycan'da Bazı Canlı Hayvanlarda Gümrük Vergi Muafiyeti Hakkında.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 21/01/2021 tarih ve 11 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda değişiklik yapılmış olup, 0102 21 300 0 (inekler), 0102 21 900 0 (diğerleri), 0105 11 110 0 (dişi civciv-damızlık) ve 0105 11 190 0 (civcivler-damızlık olmayan) alt pozisyonundaki ürünlerin Azerbaycan’a ithalatı 31/12/2023 tarihine kadar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Söz konusu Karar yayımlandığı günden (22/01/2021) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.