Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına Bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Ve Draa-Tafilalet Bölge Müdürlüğü Tarafından Ouarzazate İlçesinde, 10 Nolu Ulusal Yolun (Rn10) Duble Yol Haline Getirilmesi İçin İhale Açıldı

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Draa-Tafilalet Bölge Müdürlüğü tarafından Ouarzazate İlçesinde, PK 346+000 noktasından PK 356+700 noktasına kadar, 10 nolu ulusal yolun (RN10) duble yol haline getirilmesi için ihale açılmıştır.

İşverenin “Yol Finansmanı Fonu/Caisse de Financement Routier» olduğu, devredilen ihale makamının «Karayolları Genel Müdürlüğü, Draa-Tafilalet Ekipman Ulaştırma Lojistik ve Su Bölge Müdürlüğü ve Ouarzazate Ekipman Ulaştırma Lojistik ve Su İlçe Müdürlüğü tarafından temsil edilen Ekipman ve Su Bakanlığı» olduğu bildirilmiştir.

Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyalarının, “Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique d’Ouarzazate” adresinden erişilebileceği veya “Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique d’Ouarzazate” adresinden alınabileceği veya kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilebileceği, ihaleye katılması için aday tarafından, 1.400.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 138.613,86 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 93.522.559,20 Fas Dirhemi (yaklaşık 9,26 Milyon ABD Doları) olduğu, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının “Règlement de Consultation” dokümanının 5. ve 10. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların 08 mart 2023 tarihli 2-22-431 sayılı kararnamenin 4. maddesinde belirtilen “Déclaration du plan de charge” ve “Règlement de Consultation” dokümanının ekinde yer alan örneğine göre sağlamaları gerektiği; Fas’ta yerleşik olmayan adayların teknik dosyalarının yine “Règlement de Consultation” dokümanının 5.maddesinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların elektronik olarak www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri sitesi üzerinden başvurmaları gerektiği; Fas’ta yerleşik olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen sektör, asgari sınıf ve niteliklerinde verilen sertifika örneğini sağlamaları gerektiği bildirilmiştir:

Sektör                                                                Sınıf                      Gerekli nitelikler

B: Travaux routiers et voirie urbaine                      S                  B1: Travaux de terrassements routiers courants

                                                                                                 B3: Ouvrages d’assainiseement routiers et traitement de l’environnement

                                                                                                 B5: Assises non traitées et enduits superficiels

                                                                                                 B6: Assises traitées et enrobés à chaud

 16 Nisan 2024 günü saat 12:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna yazımız ekinde yer verilmiş olup ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=777122&orgAcronyme=o8p