Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ukrayna Jeoloji Otoritesi Ukrayna’da Bulunan Stratejik Öneme Sahip Minerallerin Çıkarılması Konusunda 10 Milyar Dolar Yatırım Çekilmesi Beklentisini Açıklamıştır.

Ukrayna Jeoloji ve Toprak Altı Devlet Servisi, Ukraine Invest Yatırım Teşvik Ofisi ile birlikte, lityum, titanyum, uranyum, nikel, kobalt, niyobyum gibi kritik ve stratejik mineral yataklarının bulunduğu alanların geliştirilmesine yönelik olarak yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım beklemektedir.

Söz konusu beklentiler, 26 Ocakta’da düzenlenen "Geleceğin Mineralleri" basın toplantısında Ukrayna'nın yatırım potansiyelinin tanıtımı sırasında Ukrayna Jeoloji ve Toprak Altı Devlet Servisinin Başkanı Roma Opimakh ve UkraineInvest Ofisinin İcra Müdürü Serhiy Tsivkach tarafından açıklanmıştır.

 Bahsekonu toplantıda, demir dışı, nadir toprak metalleri ve diğer mineral yataklarının bulunduğu 30 yatırım projesi tanıtılmıştır.

Gelecekteki minerallerin geliştirilmesi için mevcut kaynak ve beklentiler Ukrayna'da yeni modern endüstrilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda, Jeoloji ve Toprak Altı Devlet Servisi söz edilen projeleri şeffaf açık arttırma yolu ile sunularak bu tür minerallerin geliştirilmesine yatırımcıları çekmeyi amaçlamaktadır.

Ukrayna ekonomisine yabancı yatırımları çekmek amacıyla faaliyet gösteren UkraineInvest Servisi, bu lotları UkraineInvest Guide'a dahil edecek ve yatırımcı çekmenin her aşamasında gerekli desteği sağlayacaktır.

Opimakh sunumda, "Tahminlerimize göre bu sektörlerin kapsamlı gelişimi, Ukrayna'ya 10 milyar dolardan fazla yatırım çekecek." dedi.

İlk olarak toplantıda lityum yatakları olan alanlar temsil edilmiştir. Telefonlar, bilgisayarlar ve elektrikli araçlar için pillerin üretiminin yanı sıra özel cam ve seramiklerin üretiminde kullanılan, kanıtlanmış rezervlere ve tahmini lityum kaynaklarına sahip Avrupa'nın en büyük bölgelerinden biri Ukrayna’da bulunmaktadır.

Titanyum lotları da açık artırmaya çıkarılacaktır. Ukrayna, kanıtlanmış titanyum cevher rezervleri bakımından dünyanın önde gelen on ülkesinden biri olup dünya titanyum üretiminin yüzde 6'sından fazlasını sağlamaktadır.

Ukrayna ayrıca büyük miktarda demir dışı metal yataklarına sahip olup bunları kendi ihtiyaçları için önemli miktarlarda ithal etmektedir. Keşfedilen yataklar çıkarılmıyorlar veya çok küçük miktarlarda çıkarılmaktadır. Aynı zamanda, maden rezervleri bu oranlardadır: 215.000 ton nikel, 8.800 ton kobalt, 453.000 ton krom oksit, 3.120 milyon ton krom oksit ve 95.000 ton bakırdır.

Devlet Jeoloji ve Toprak Altı Teşkilatı Başkanı, "Biri 12 Mart 2021'de yapılacak olan açık arttırmaya çıkarılacak altı nesneyı teklif etmiştik," dedi.

Tantal, niyobyum, berilyum, zirkonyum, skandiyum  gibi nadir toprak ve nadir metal alanları  da açık artırmaya çıkarılacaktır.

Altın cevheri yataklarına gelince, toplam yedi altın yatağı kaydedilirken beşi için ruhsat verilmiş olup Muzhiyivske yatağında madencilik çalışmaları devam etmektedir. Aralık 2020'de bir açık artırmada bir alan satılarak üç alanın daha açık artırmaya çıkarılması planlanmaktadır.

Fosil yakıt üretimi için yeni alanlar da açık arttırmaya sunulacaktır. Yatırım haritası, rezervleri belirtilmemiş uranyum içeren cevherlerin bulunduğu iki alan içermektedir.

Opimakh, maden çıkarma projelerinin uzun vadeli projeler olması nedeniyle en az beş yıl  buyunca uygulanacağını dile getirmiştir.