Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Güney Kore'nin Notunu Yükseltti

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Güney Kore'nin büyüme beklentilerini dördüncü çeyrekte yaşanan dış talep kaynaklı toparlanma nedeniyle güncellemişlerdir.

IMF, Güney Kore için bu yılki büyüme beklentisini %2,9'dan %3,1'e yükseltirken; Asya Kalkınma Bankası %3,3; OECD ise %2,9 olarak açıklamıştır.

https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2021&no=87736