Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan'Daki Dijital Mülkiyet Yasası, Kripto Para Birimini İlk Kez Varlık Olarak Kabul Etti

Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital dünyadaki yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlamak amacıyla hazırlanan ve Sırbistan Parlamentosunda kabul edilen “Dijital Varlıklar Yasası” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa ile, Sırbistan'da kripto para birimi ilk kez varlık olarak kabul edilmiştir. Bahse konu yasa ile Sırbistan Hükümeti, gerçek ve tüzel kişilerce kripto paranın bir değişim aracı olarak kullanılmasına, elektronik olarak satın alınmasına, satılmasına, devredilmesine ve konuyla ilgili hizmet sunulmasına yasal olarak izin vermiştir. Ayrıca yasaya göre, kripto para birimini kullanan kişiler, kripto paraları bilançolarında net yasal hükümlerle bir mülk türü olarak sınıflandırabilecektir. En bilinen kripto para birimi olan bitcoin ise halihazırda 30.000 USD'nin üzerinde bir değere ulaşmıştır. Ancak, söz konusu para birimleri (bitcoin, vb.) yasaya göre Sırbistan Merkez Bankası tarafından ihraç edilmeyen bir tür dijital varlıktır ve Sırbistan Merkez Bankası ya da hiçbir kamu otoritesi değerini garanti edemez. Öte yandan bahsi geçen Kanuna uygunluğu denetlemek üzere Sırbistan Menkul Kıymetler Komisyonu ve Merkez Bankası görevlendirilmiştir. Denetimlerin akabinde dijital varlık hizmet sağlayıcıları, Kanuna uygun izin sürecini tamamlayıp hizmete başlayabileceklerdir.