Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan'da Devlet Garantili Dış Kredilerde Önemli Artış Gözlemlenmekte

Özbekistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı, 2024 yılının ilk üç ayında devlet garantisi altında sağlanan dış kredilerin 5,2 trilyon UZS'ye ulaştığını ve bu rakamın 2023 yılının aynı dönemine kıyasla 2,7 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Ajansa göre, devlet garantisi altındaki dış kredilerin toplam yatırım hacmi içindeki payı %1,2 puan artarak %4,8'e yükseldi.

Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında devlet bütçesi açığı 5.7 trilyon UZS, Şubat ayında 7.2 trilyon UZS, Mart ayında ise 6.8 trilyon UZS olarak gerçekleşmiş ve toplam üç aylık açık 19 trilyon 884.8 milyar UZS olmuştur.

Daha önce, Merkez Bankası'nın "2024'ün İlk Çeyreği için Para Politikası Raporu", önceki yıllarda ortalama %30 civarında olan gösterge ile karşılaştırıldığında, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %44'ünü oluşturan sabit sermayeye yönelik yatırımların yüksek büyüme oranlarını vurgulamıştı.

Buna ek olarak, Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov, 2024 ortasına kadar küresel borçlanma oranlarında bir düşüş beklendiğini ve bunun da devlet garantisi olmaksızın dış borçlanmanın cazibesini arttıracağını belirtmiştir. (Kun.uz)