Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kalkınma için Finansman Konferansı - Havana, 2024

16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Havana'da uluslararası finans kuruluşları ve devlet kurumları arasında, özellikle Küba bağlamında kalkınmanın finansmanı için yenilikçi kaynaklar ve girişimler üzerine bir dizi diyalog toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kalkınma için Finansman Konferansı - Havana, 2024, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küba Merkez Bankası, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ve Küba Dışişleri Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenmiştir.

Konferansın temel amacı, bölgesel ve alt bölgesel kalkınma bankaları temelinde kalkınma için dış finansmanın kanalize edilmesine ilişkin deneyimleri ve iyi küresel uygulamaları sergilemek ve Küba'nın enerji dönüşümü, ilaç üretimi, çevrenin korunması gibi alanlarda uluslararası finansmana erişimde karşılaştığı zorlukları ve fırsatları tartışmak olarak belirlenmiştir. Etkinlikte ayrıca ulusal kalkınma bankalarının işleyişi ve oluşturulmasına ilişkin bölgesel deneyimler tartışılmış ve karma finansman ve diğer yenilikçi finansman mekanizmaları gibi çözümler değerlendirilmiştir.

Konferansın katılımcılar arasında Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (CABEI) ve Latin Amerika ve Karayipler Kalkınma Bankası (CAF) gibi uluslararası finans kuruluşları, bölgenin ulusal kalkınma bankaları, iklim finansmanıyla bağlantılı uluslararası fonların yanı sıra ülkede yerleşik yabancı şirketler ve Birleşmiş Milletler temsilcileri yer almıştır.

Küba hükümetini Ekonomi ve Planlama Bakanlığı (MEP), Küba Merkez Bankası (BCC), Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı (MINCEX), Maliye ve Fiyatlar Bakanlığı (MFP), Dışişleri Bakanlığı (MINREX), Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı (CITMA), Enerji ve Madenler Bakanlığı (MINEM), Küba finans sistemi kurumları ve diğer devlet kurumları temsil etmiştir.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Joaquín Alonso, toplantıya katılanları selamladığı konuşmasında, ülkenin karmaşık bir ekonomik süreçten geçtiği ve temelde ABD yaptırımlarının yoğunlaşmasıyla daha da ağırlaşan bir dönemde konferansa katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Alonso, Birleşmiş Milletler SKH Fonu'nun 70'ten fazla girişiminin bir parçası olarak Küba'da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Entegre Ulusal Finansman Çerçevesi Oluşturulmasını Destekleme Ortak Programı'nın (CIFRA) katkısını vurgulamıştır. CIFRA'nın kalkınma için finansman konusunu hükümet gündemine taşımanın yanı sıra, bu amaçla kaynakların arttırılması, çeşitlendirilmesi ve optimize edilmesine yönelik politika stratejilerinin değerlendirilmesine ve yeniden düşünülmesine katkıda bulunduğunu sözlerine eklemiştir. Alonso, toplantıyı deneyimlerin paylaşılması, başarılardan, zorluklardan ve engellerden ders çıkarılması, aynı zamanda fırsatların belirlenmesi ve Küba'nın sürdürülebilir kalkınmasını etkileyecek somut eylemlerde ilerleme kaydedilmesi için bir platform olarak gördüğünü belirtmiştir.

Açılış töreninde ayrıca UNDP Bölge Direktörü Michelle Muschett, Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (CABEI) Başkan Yardımcısı Jaime Díaz ve Avrupa Birliği'nin Küba Büyükelçisi Isabel Brilhante de birer konuşma yaparak Küba'nın kalkınması için olası finansman kanallarının analiz edilmesinin yararlılığı ve güncelliği konusunda görüş birliğinde olduklarını ifade etmişlerdir.

İlk günkü toplantının 2030 Gündeminin Hızlandırıcısı Olarak Finansmanın Rolü başlıklı oturumunda; Birleşmiş Milletler Küba Mukim Koordinatörü Francisco Pichón, UNDP Sürdürülebilir Finans Merkezi temsilcisi Luciana Aguiar, CABEI Kamu Sektörü Yöneticisi Manuel Torres, üç ana tema temelinde kalkınma için finansman alanındaki ana küresel eğilimleri ele almış olup, bunlar; IFI'lerin artan rolü, Birleşmiş Milletler Sistemi perspektifinden 2030 Gündeminin finansmanı vizyonu ve UNDP Sürdürülebilir Finans Merkezi'nin teklifi olarak özetlenebilir.

Ardından, MEP'den Susset Rosales, BCC'den Ian Pedro Carbonell ve MINCEX'ten Cristina Ramos, Küba makamları ve Birleşmiş Milletler Sistemi kurumları arasında yürütülen CIFFRA Ortak Programının temel sonuçlarını sunarak ülkenin karşı karşıya olduğu mali görünümü ve bu programın temel politika önerilerini tartışmışlardır.

Latin Amerika ve Karayipler'de kalkınmanın finansmanına ilişkin deneyimler ve fırsatlar başlıklı oturumda; CAF Genel Sekreteri Alejandra Claros, CABEI Başkan Yardımcısı Jaime Díaz Palacios ve JICA Küba Mukim Temsilcisi Tatsuya Ashida, çok taraflı kalkınma bankalarının rolüne vurgu yaparak ve Küba'nınkine benzer şartlarda olan ülkelerdeki deneyimleri tartışarak bölgede kalkınmanın finansmanına ilişkin görünümü ele almışlardır.

Kalkınma için Finansman konulu uluslararası konferansın oturumunda ise Latin Amerika ve Karayipler'deki ulusal kalkınma bankalarının deneyimleri ele alınmıştır. Moderatörlüğünü Almanya Sparkassenstiftung'dan Gerd Weißbach'ın yaptığı oturumun panelistleri arasında Küba Merkez Bankası Başkan Danışmanı Osvaldo Fuentes, Bolivya Üretken Kalkınma Bankası Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Projeleri Başkanı Bishelly Elías, Bolivya Bankası ve Honduras Üretim ve Konut Bankası ajans başkanı Luis Fernando Murillo yer almıştır. Bu panelde, Küba'da bir bankanın hayata geçirilmesi için kilit enstrümanlar olarak bölgedeki ulusal kalkınma bankalarının tasarımı, işleyişi, yapısı, stratejik aktörlere desteği ve dış finansmanın kanalize edilmesiyle ilgili hususlar tartışılmıştır. Ayrıca bu oturumda, kamu ve özel sermayenin harekete geçirilmesi yoluyla finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi için yenilikçi alternatifler sunmak amacıyla büyük ölçekli finansmanın kolaylaştırılmasına yönelik çözümler hakkında fikirler ortaya konulmuştur.

Küba'da Kalkınmanın Finansmanı konulu uluslararası konferansın 2. günü Küba ve Uluslararası Finans Kuruluşlarına (IFI) yaklaşım konulu bir oturum ile başlamıştır. Panelistler Banco CentraCuba birinci başkan yardımcısı Yamile Berra, BCIe kamu sektörü yöneticisi Manuel Torres, Küba'daki AFD direktörü Jean-Marc Liger ve BIOCUBAFARMA başkanı Mayda Mauri Pérez, stratejik önemi nedeniyle PROBIOCUBA deneyimi hakkında bilgi vermişlerdir.

UNDP Sürdürülebilir Finans Merkezi'nden Paulo Barbieri, Küba'daki Avrupa Birliği İşbirliği Başkanı Pedro Campo Llopis, Kolombiya Başkanlık İşbirliği Ajansı (APC) Direktörü Santiago Quiñones ve Küba'daki AFD Direktörü Jean-Marc Liger'den oluşan grup, kamu ve özel sermayenin harekete geçirilmesi yoluyla kalkınma finansmanı kaynaklarının ölçeklendirilmesi ve çeşitlendirilmesi için yenilikçi çözüm alternatifleri (karma finansman, proje finansmanı, kamu-özel ortaklıkları, tematik borç vb.) hakkında konuşmuşlardır.

Bir sonraki grupta (MINEM enerji politikası ve stratejisi direktörü Ramsés Montes, UNDP bölgesel enerji uzmanı Carlos Salgado, altyapı ve dijital dönüşüm kıdemli yöneticisi Fernando Branger - CAF (Latin Amerika ve Karayipler Kalkınma Bankası) ve Alto Cedro genel müdürü Alfonso Naranjo), enerji matrisini değiştirirken adanın karşılaştığı zorlukları ve fırsatları tartışmak üzere Küba'daki durumu ve enerji dönüşümünü finanse etme seçenekleri hakkında fikir belirtmişlerdir.

Son panelde (BCC Başkan Danışmanı Maritza Martinez, Çevre ve Enerji Bölgesel Portföy Lideri, UNDP, Lyes Ferroukhi, UNEP FI Bölge Koordinatörü, Mabel Gonzalez Pacheco, CBF Program Müdürü, Tanja Lieuw) Küba'da yeşil finansman fırsatları ele alarak yeşil finans, yeşil bankacılık, yeşil/mavi tahviller, zararlı sübvansiyonların ortadan kaldırılması ve biyoekonomi alanlarındaki uluslararası deneyim ve uygulamalar hakkında bilgi vermişlerdir.