Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Bolivya'da Yaşanan Döviz Krizi

2024 yılı Şubat ayında Bolivya hükümeti, döviz rezervlerini güçlendirmek ve özel sektörün büyümesini desteklemek için yıllardır devam eden devletçi politikalardan vazgeçmişti. Ancak, uygulanan yeni ekonomi politikaları sonrasında uluslararası döviz rezervlerindeki azalma, Bolivya'yı ekonomik krizin eşiğine getirdi.

Bolivya Merkez Bankası'na göre, uluslararası rezervler yaklaşık 1,7 milyar ABD dolarına düşmüş durumda ve bu rakam gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %4'ünden daha azını temsil ediyor. Bu miktarın da yalnızca 140 milyon ABD dolarının likit döviz olduğu düşünülüyor.

Hükümet, döviz rezervlerini artırmak için emeklilik fonlarındaki dolarlara el koyarak sermaye kontrolleri uygulamaya başladı. Bu önlemler, piyasada güvensizlik ve belirsizlik ortamının daha da artmasına sebep oldu.

Ayrıca, gayri resmi piyasada ABD doları 8.5 ile 9 Boliviano arasında işlem görürken, resmi piyasada doların fiyatı 7 civarında seyrediyor. Bu nedenle, ülkeye döviz girişi kısıtlı iken Bolivya’da dolara olan talep her geçen gün artıyor.