Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ta Rabat Şehrinde Atletizm Stadyumunun İnşaat İşleri Kapsamında Sıvılar Ve Güçlü Akım Elektrik İşleri Yapılması İçin İhale Açıldı

Fas’ta Ulusal Kamu Ekipmanları Ajansı Tarafından Rabat Şehrinde Atletizm Stadyumunun İnşaat İşleri kapsamında Sıvılar ve Güçlü Akım Elektrik İşleri yapılması için ihale açılmıştır.

Ajans tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihale dosyasının kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma indirilerek temin edilmesi gerektiği; ihaleye katılması için aday tarafından 1.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 100.401,60 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 134.041.608,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13,45 Milyon ABD Doları) olduğu; sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının kamu ihalelerine ilişkin 08 mart 2023 tarihli ve 2-22-431 sayılı kararnamenin 30 ve 135. maddelerine uygun düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri www.marchespublics.gov.ma platformu üzerinden başvurmaları gerektiği;  18 Temmuz 2024 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

İhale dosyasında istenen belgeler (prospectus, notices ve teknik belgeler), en geç 17 Temmuz 2024 saat 16:00’da (Yerel saat) “Bureau du Service des Achats de l’Agence Nationale des Equipement Publics” adresine teslim edilmesi gerektiği veya başvuru zarflarının açılış komisyon başkanına zarfların açılış oturumunda teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

İhale duyurusunda, Fas’ta yerleşik aday firmalarca, aşağıdaki tabloda belirtilen yeterlilik ve sınıflandırma sertifikasının aslına uygun olarak onaylanan nüshasının sunulması gerektiği; bu sertifikanın, teknik dosyanın yerine geçtiği bildirilmiştir:

Sektör/Secteur                                Yeterlilik/Qualification exigée                        Sınıf/Classe

J: Electricité                                                J1, J2 et J6                                             1

M: Plomberie-Chauffage-Climatisation            M2, M4                                                  1

Fas’ta yerleşik olmayan aday firmalarca, “Règlement de Consultation” dokümanının 5.maddesinde belirtilen teknik dosyanın içerdiği belgeleri sunmaları gerektiği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=803742&orgAcronyme=o8p