Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Afganistan-Hükümet Üçüncü Kez Taslak Bütçeyi Onay İçin Parlamentoya Göndermiştir

İlk iki taslak bütçe tasarısının Parlamento tarafından reddedilmesi üzerine revize edilen taslak bütçe üçüncü kez onay için iletilmiştir. Taslakta Parlamentonun talepleri kapsamında kamu çalışanlarının maaşlarının eşitlenmesi için ilave ödenek sağlandığı Finans Bakanlığı tarafından açıklanmış; bütçenin 473 milyar Afgani (6 milyar Dolar) olarak belirlendiği, bunun 162 milyar Afganisinin (2 milyar Dolar) kalkınma harcamaları için 311 milyar Afganisinin (4 milyar Dolar) ise cari harcamalar için tahsis edildiği ifade edilmiştir.