Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Birleşik Krallık - Kayıtlı KOBİ Borçlanma Verileri, Şirketlerin Borçlarını Geri Ödemekte Zorlanacaklarını Gösteriyor

British Business Bank (BBB) ​​tarafından hazırlanan yıllık Küçük İşletme Finans Piyasaları Raporu (The Annual Small Business Finance Markets Report)’na göre Birleşik Krallık'taki küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse yarısı, 2020'de bir önceki yıla göre üç kat fazla mali destek almıştır. Covid 19 salgınının İngiliz şirketleri üzerindeki ağır etkisini tespit eden Rapor; geçen yıl şirketlerin yüzde 43'ünün 2019'daki yüzde 13'e kıyasla dış finansman aldığını ortaya koymuştur.

Rapor aynı zamanda, borçlanmanın 2020'de rekor seviyelere ulaştığını ve brüt banka kredisinin yıllık yüzde 82 artışla 104 milyar Sterline yükseldiğini tespit etmiş; geçen yılki rekor borçlanmanın, toplam ödenmemiş KOBİ banka borcunu bir önceki yılki 168 milyar Sterlin’den 213 milyar Sterlin’e yükselttiğini ifade etmiştir. 

Araştırmaya göre, hibelere erişen KOBİ sayısı 2019'da yüzde 2 iken 2020 yılında yüzde 31'e yükselmiş ve iki ana kredi programından (acil durum kredileri ve hükümet tarafından sağlanan hibeler) birine erişen şirketlerin yüzde 59'u cirolarının beşte birinden fazlasına eşdeğer krediler kullanmışlardır.