Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan’da Toplam Kredi Miktarı 2020 Yılında %9,9 Oranında Arttı

Sırbistan Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’da kurumsal sektöre ve bireysel müşterilere verilen krediler %9,9 oranında bir artış göstermiştir. Hanehalkı kredileri %11,4, kurumsal krediler ise %9,1 oranında artmıştır. Sırp bankalarının 2020 yılındaki toplam alacakları, söz konusu yılın ikinci yarısında bankalar tarafından dinar şirket tahvillerinin satın alınmasının bir sonucu olarak % 10,7 oranında bir artış kaydetmiştir. 2020 yılının 4. çeyreğinde ticari bankalar tarafından, Garanti Programı kapsamında mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (MSMEs) ve bağımsız tüccarlara toplam 333,3 milyon avro tutarında kredi onaylanmıştır, bu nedenle 2020 yılında toplam kurumsal faizli krediler yaklaşık 1,5 milyar avroya ulaşmıştır. 2020 yılı sonunda, takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise, 2019 yılı sonuna göre %0,4 düşüşle %3,7 olmuştur.