Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan’da “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Derneği” Kuruldu

Sırbistan'da lisanslı elektrik enerjisi üreticileri tarafından, “Sırbistan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Derneği” kurulmuştur. Söz konusu üreticiler, Sırbistan'da toplam kurulu gücü 300 MW'ın üzerinde olan rüzgâr santralleri inşa etmek için, bugüne kadar 600 milyon avronun üzerinde yatırım yapan şirketlerdir. Bahsi geçen şirketlerin başında Vetroelektrane Balkana (Cibuk 1 Wind Farm), Electrawinds K-Wind Kovacica (Kovacica Wind Farm), Electrawinds-S Belgrade (Alibunar Wind Farm) gelmektedir. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, son birkaç yıldır enerji sektöründe bir ilerleme kaydedilmiştir ve yeni oluşum, ülkedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının konumunu daha da iyileştirmeye çalışacaktır. Bu çerçevede güneş enerjisi, biyokütle, biyogaz, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisi ile çalışan tüm ilgili şirketleri Derneğe katılmaya davet etmişlerdir. Dernek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğiyle kurulmuştur.