Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Sırbistan’ın Bilişim Sektörü Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Ülkeleri Arasında 7. Sırada Yer Almaktadır

Merkezi Londra'da bulunan Emerging Europe platformu tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada yer alan Bilgi Teknolojisi (BT) Rekabet Endeksine göre, Polonya, 23 Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkesi arasında birinci sırada yer alırken, Sırbistan tüm kriterlere göre yedinci sıradadır. Elde edilen sonuçlar, yetenek havuzu söz konusu olduğunda Sırbistan ve Macaristan'ın Polonya'dan daha iyi beklentilere sahip olduğunu; Estonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Letonya'nın ise BT sektörü için daha iyi iş ortamlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, tüm kriterler dikkate alındığında; 61,40 toplam puanla Polonya lider olurken, onu 58,13 puan ile Estonya izlemektedir. İlk beşte ayrıca, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya bulunmaktadır. Sırbistan ise 46,46 puanla yedinci sırada, Slovenya'nın altında ve Letonya'nın üzerinde yer almaktadır.